วิธีการขอทุน

1 ส่งหลักฐานแสดงสถานะ (บัตรนักศึกษา /ใบรับรองรายได้ /ใบรับรองจากที่ทำงาน, มูลนิธิ ฯลฯ)
2 จดหมายแนะนำตัว ให้เรารู้จักกันสักหน่อย เธอเป็นใคร /ทำไมอยากเรียนคอร์สนี้ /เรียนแล้วจะนำไปใช้อะไร  เขียนไม่ต้องเป็นทางการ ตามสไตล์ของตัวเองได้เลย  เขียนด้วยตนเอง ไม่เอาแบบเพื่อนเขียนแทน ไม่รับฟิลตามเพื่อนมา
4 ส่งรายละเอียดมาที่ thailandvolunteers@gmail.com แล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับไป