ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา (Thailand Volunteers)


การศึกษา คู่คุณธรรม  จิตสาธารณะ สร้างชาติ


---Home---              กิจกรรม              ลงทะเบียน              รับสมัครอาสา              ผู้สนับสนุน            ติดต่อ  


กิจกรรมงานอาสาที่เปิดรับ

อาสาสมัครวิทยากร
ช่วงวัน : วันธรรมดา / วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: ติดต่อสอบถาม
คุณสมบัติ : มีรู้หรือประสบการณ์สามารถแบ่งปั่นความรู้ด้าน
- พัฒนาจริยธรรม
- ปรัชยา
- รู้ทันด้านแพทย์การรักษา
- อนุรักษณ์ธรรมชาติ
- อื่นๆตามความรู้ประสบการณ์
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ฟรี ผู้อาสาต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง
ติดต่อนัดเวลาล่วงหน้า


อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ 
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ระยะสั้น)
ช่วงเวลา: 10.00 - 12.00น  / 13.00 - 15.00 
ช่วงวัน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ระยะยาว)
ช่วงเวลา: 09.00 - 15.30น
สถานที่ : กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : คนไทยและคนต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีจัดสอนภาษาตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง
ทั้งนี้อาสาสมัครที่ประสงค์จะสอนประจำ ควรสอนได้อย่างต่อเนื่องระยะเวลาอย่างน้อย 3 - 6 เดือน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี สำหรับผู้สนใจงานระยะยาวทางโรงเรียนจะดูแลเรื่องที่พักให้ตลอดโครงการ ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง


อาสาสมัครสอนคอมพิวเตอร์
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ระยะสั้น)
ช่วงเวลา: 10.00 - 12.00น  / 13.00 - 15.00
ช่วงวัน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ระยะยาว)
ช่วงเวลา: 09.00 - 15.30น
สถานที่ : กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : คนไทยและคนต่างชาติที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีจัดสอนคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง
ทั้งนี้อาสาสมัครที่ประสงค์จะสอนประจำ ควรสอนได้อย่างต่อเนื่องระยะเวลาอย่างน้อย 1 - 3 เดือน 
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี สำหรับผู้สนใจงานระยะยาวทางโรงเรียนจะดูแลเรื่องที่พักให้ตลอดโครงการ ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง


อาสาสมัครเขียนโปรมแกรม
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ระยะสั้น)
ช่วงเวลา: 10.00 - 12.00น  / 13.00 - 15.00 
ช่วงวัน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ระยะยาว)
ช่วงเวลา: 09.00 - 15.30น
สถานที่ : กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
คุณสมบัติ : คนไทยและคนต่างชาติที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี มีจัดสอนคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลาง
ทั้งนี้อาสาสมัครที่ประสงค์จะสอนประจำ ควรสอนได้อย่างต่อเนื่องระยะเวลาอย่างน้อย 1 - 3 เดือน 
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี สำหรับผู้สนใจงานระยะยาวทางโรงเรียนจะดูแลเรื่องที่พักให้ตลอดโครงการ ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง


อาสาสมัครธุรการประสานงาน
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (ระยะสั้น)
ช่วงเวลา: 10.00 - 12.00น  / 13.00 - 15.00
ช่วงวัน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ระยะยาว)
ช่วงเวลา: 09.00 - 18.00น
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านงานธุรการ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ประสานงานตามที่มอบหมายได้  
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี สำหรับผู้สนใจงานระยะยาวทางองค์กรจะดูแลเรื่องที่พัก และ ค่าอาหารให้ตลอดโครงการ ยกเว้นค่าเดินทาง


1. อาสาสมัครสอนศิลปะ
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะ
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี 


อาสาสมัครสอนดนตรี
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านการสอนดนตรี ตามประเภทที่สามารถสอนได้โดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดวันอีกที
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี 


อาสาสมัครสอนกีฬา
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ด้านการสอนกีฬา ตามประเภทที่สามารถสอนได้โดยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดวันอีกที
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี 


อาสาสมัครสอนขี่จักรยาน
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. 
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความสามารถในการขี่จักรยานและสามารถถ่ายทอดความสามารถให้กับน้องๆและผู้ใหญ่ได้

ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี 


อาสาสมัครสอนว่ายน้ำ
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่ในระดับพื้นฐานและระดับขั้นกลาง
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี 


อาสาสมัครสอนโยค่ะ
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น.
16.00น. - 18.00น/ 19.00น - 20.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านการสอนโยค่ะให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่ในระดับพื้นฐานหรือระดับขั้นกลาง
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี 


อาสาสมัครสอนงานช่าง
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านการช่าง ซ่อมแซมบำรุง ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี ผู้อาสาต้องนำอุปกรณ์มาเอง


อาสาสมัครสอนเย็บปักถักร้อย
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านการการเย็บเสื้อผ้า หรือประเภทที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี  ผู้อาสาต้องนำอุปกรณ์มาเอง


อาสาสมัครสอนปลูกผักสวนครัว
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านปลูกพืชผักสวนครัว สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี 


อาสาสมัครสอนด้านยาสมุนไพร
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านยาสมุนไพรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่ได้
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี จัดสถานที่ให้ฟรี ผู้อาสาต้องนำอุปกรณ์มาเอง


อาสาสมัครสอนทำอาหาร มังสวิรัติ
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านทำอาหาร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กหรือผู้ใหญ่ได้
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี ผู้อาสาต้องนำอุปกรณ์มาเอง


อาสาสมัครดูแลรักษาสุนัขจรจัด
ช่วงวัน : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
ช่วงเวลา: 10.00น. - 12.00น  / 13.00น. - 15.00น. (ติดต่อสอบถามเวลาอีกที)
สถานที่ : กรุงเทพฯ
คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านสัตวแพทย์ หรือรักน้องหมาสามารถช่วยดูแล รักษาหมาเจ็บป่วย ให้ความรักให้อาหารได้
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี