การศึกษา คู่คุณธรรม  จิตสาธารณะ สร้างชาติ

ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา (Thailand Volunteers)โครงการเรียนฮินดีฟรี!

โครงการเรียนคอมพิวเตอร์ฟรี

ทางชมรมเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนในโครงการนี้ ในยุคที่มีการแข่งขันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาและการทำงาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการหาความรู้ติดตัว และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ

ทางชมรมจึงจัดโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีพร้อมอบรม ฟังบรรยาย และสัมมนาในโครงการเพื่อให้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

พื้นฐานของผู้เรียน

 • หลักสูตรสำหรับอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ที่สอนการใช้งานโปรแกรมหลักๆ 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม MS Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารรูปแบบต่างๆ, โปรแกรม MS Excel สำหรับการทำเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม กราฟ หรือการเก็บข้อมูล และโปรแกรม MS PowerPoint สำหรับการทำไฟล์นำเสนองาน และ อินเตอร์เน็ต (Internet Explorer)


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows
 • สามารถจัดการเอกสาร, พิมพ์งาน, เขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Word) 
 • สามารถคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้สูตรคำนวณต่างๆ (Excel) 
 • สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้
 • สามารถเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต อีเมล์ แผนที่ (Internet Explorer)


เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้งาน Windows 

 • แนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft office 
 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การจัดการกับหน้าจอ Windows 
 • การเปิดใช้งานโปรแกรมต่างๆ, เทคนิคในการใช้คำสั่งลัด, การซ่อน/แสดงไอคอน, การสร้าง/ลบ ไฟล์
 • เล่นกับ Desktop ไอคอนต่างๆ การเซ็ตหน้าจอ ,การปรับตั้งค่าต่างๆ ใน Windows
 • ทำงานกับไฟล์ Save, Copy, Cut, Paste, การใช้งาน Flash Drive อย่างถูกวิธี
 • ทดลองติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง, รวมถึงการลบโปรแกรมทิ้ง
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต, ค้นหาข้อมูล, ค้นหารูปภาพ+แผนที่
 • การใช้งานอีเมล์, รับ-ส่งอีเมล์, ส่งแนบไฟล์ไปพร้อมเมล์
 • ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่น่าสนใจ, คำสั่งในการค้นหาไฟล์


Microsoft Word เบื้องต้น

 • การทำงานกับเอกสาร
 • จัดรูปแบบเอกสาร
 • จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
 • สร้างตารางเก็บข้อมูล
 • แทรกรูปภาพ
 • การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
 • การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
 • การทำงานกับกราฟ
 • การจัดพิมพ์เอกสาร


Microsoft Excel เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
 • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การลบข้อมูล
 • การย้ายและคัดลอกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลวันที่
 • กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
 • ปรับความกว้างของคอลัมน์
 • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
 • เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
 • แทรกลอลัมน์ว่าง
 • แทรกแถวว่าง
 • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
 • ตีเส้นขอบตาราง
 • ระบายสีช่องเซล
 • สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
 • การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
 • ตรึงแถวและคอลัมน์
 • แบ่งหน้ากระดาษ
 • กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
 • การสั่งพิมพ์


Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

 • ป้อนข้อความลงในสไลด์
 • แทรกสไลด์ใหม่
 • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
 • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
 • เปลี่ยนมุมมองสไลด์
 • ลบสไลด์
 • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
 • เคลื่อนย้ายวัตถุ
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
 • ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 • กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
 • ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
 • วาดรูปเองลงสไลด์
 • การใส่เงาให้รูปภาพ
 • การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
 • สร้างแผนภูมิ
 • จัดเรียงลำดับสไลด์
 • การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
 • กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
 • การสั่งพิมพ์

 

ระยะเวลาโครงการ

ปีละ4ครั้ง ครั้งละ เดือนครึ่ง 

เปิดรับสมัครเรียน

ภาคเรียนที่ 1 :  รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2561

เปิดเรียน  8 พฤจิกายน 2561  - 20 ธันวาคม 2561

 

j
 

ภาคเรียนที่ 2 :  รับสมัครวันที่ 1 พฤจิกายน 2561

เปิดเรียน  11 มกราคม 2561  - 15 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
 


เรียนฟรี ทุกวัน ศุกร์ ๑๘:ooน. - ๑๙:ooน. / เสาร์ ๑o:
oo น. - ๑๑:๓o น.>> ระเบียบการรับสมัคร

● โครงการเรียนฟรี

ขออนุญาตมัดจำสำรองที่นั่งเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากทางเรารับผู้เรียนได้จำนวนจำกัด 
ค่าลงทะเบียน + ค่าธรรมเนียม พร้อมสำรองที่นั่ง ๒oo บาท 


ถ้าสนใจให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 091-790-1007 เพื่อแจ้งวิธีการชำระเงิน

หลังจากท่านดำเนินการโอนเงินแล้ว ให้โปรดยืนยันการชำระกับเจ้าหน้าที่

กำหนดการ

o๙.๓o น.   ลงทะเบียน

๑o.oo น.   ฟังบรรยาย

 

๑o.๑๕ น.   เรียนคอมพิวเตอร์

๑๑.๓o น.  จบกิจกรรมการเรียน

 

 

ลงทะเบียนและการเตรียมตัว
๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

๓. สมุด ปากกา เพื่อใช้ในการเรียน
๔. นำคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนมาเอง

สามารถลงทะเบียนในวันสมัครเรียน หรือ คลิก ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

 

สนใจเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา

  

โทร. 091-790-1007คอร์สเรียนนอกโครงการ

ทุกวันเสาร์ ๑o:oo น. - ๑๑:๓o น.


เรียน คอร์สกลุ่ม ๑o - ๑๕ คน เรียนคอร์สไพรเวท ๒ - ๕ คน คอร์สไพรเวทออนไลน์ ๑ คน
ครั้งละ ๒ ชม.  (เน้นเรียนกลุ่มเล็กเพื่อให้ครูผู้สอนดูแลได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้น
สามารถจัดคอร์สไพรเวท กับเพื่อนที่สนใจร่วมได้)

ราคาคอร์ส
คอร์สกลุ่ม          ๓,๕oo  บาท
คอร์สไพรเวท     ๖,ooo  บาท

คอร์สออนไลน์     ๔,๕oo บาท (เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเดินทาง)

ค่าลงทะเบียน ๒oo บาท
ราคานี้รวมค่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน ค่าบำรุงสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
และสนับสนุนการดำเนินงานชมรมลงทะเบียนและการเตรียมตัว
๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

๓. สมุด ปากกา เพื่อใช้ในการเรียน

สามารถลงทะเบียนในวันสมัครเรียน หรือ คลิก ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่

 

สนใจเข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมไทยแลนด์จิตอาสา

  

โทร. 091-790-1007


สถานที่อาคาร พี.เอ็น.เอส  (แยกเหม่งจ๋าย) ห้วยขวาง
วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 18.00-19.00  น.
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าเพื่อสำรองรอบเรียน
ได้ที่ เบอร์ 091-7901007